Nieuws

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven uitbetalen, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten. Verder heeft hij de regels over belastingheffing voor grensarbeiders aangepast en gaat de Belastingdienst tijdelijk soepeler om met toepassing van het anoniementarief. Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitbetalen zolang de coronamaatregelen gelden. Vooralsnog is dat tot en met 28 …

Lees verder
Nieuws

Verzoekt de werkgever de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan kan de werknemer in een tegenverzoek vragen om een gedeeltelijke beëindiging van zijn contract en zo zijn baan behouden. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad boog zich over de vraag of een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is te ontbinden. In …

Lees verder
Nieuws

Tijdens deze moeilijke tijd heeft de voorzitter van Aannemersfederatie Nederland, mevrouw Riek Siertsema, een videoboodschap opgenomen voor de bij de Aannemersfederatie Nederland aangesloten brancheorganisaties en hun leden/ondernemers om hen een riem onder hart te steken. Deze video boodschap kunt u zien op de website van Aannemersfederatie Nederland. De link naar deze videoboodschap treft u hieronder …

Lees verder
Nieuws

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in samenwerking met partijen uit de sector gewerkt aan een protocol “Samen veilig doorwerken”. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis en hoe richtlijnen van het RIVM praktisch ingevuld kunnen worden.. Ook aan bod komt …

Lees verder
Nieuws

Een werkgever die maatregelen wil nemen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus moet zich houden aan de privacywetgeving. Hij mag geen medische gegevens van werknemers verwerken, en bij hen ook geen koorts opmeten. Gezondheidsgegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de werkgever …

Lees verder
Nieuws

De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom hebben Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen samen met organisaties in de bouw- en technieksector hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de …

Lees verder
Nieuws

Aanleiding voor de NOW De coronacrisis leidde tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor toepassing van de reguliere Regeling Werktijdverkorting (WTV-regeling), namelijk 55.000 aanvragen voor bijna 800.000 werknemers. Hierop was de WTV-regeling niet berekend. Daarom is besloten die regeling per 17 maart 2020 18.45 uur te beëindigen en nieuwe regelgeving tot stand te …

Lees verder
Nieuws

U moet in de 2e helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto per maand betalen. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van dit bedrag. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 gepubliceerd …

Lees verder
Nieuws

Herplaatst een werkgever een werknemer in een functie met een lager salaris, dan betekent dit niet dat de werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dat komt naar voren uit een arrest van de Hoge Raad. In 2018 publiceerde de Hoge Raad een belangrijk arrest over de gedeeltelijke transitievergoeding: als een arbeidsplaats gedeeltelijk vervalt wegens …

Lees verder