Nieuws

Sinds kort is de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven versterkt met Jolanda van der Ham. Zij is als senior secretaresse part-time in dienst getreden en gaat branchemanager Gerard Westenbroek ondersteunen bij de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden. Voor haar indiensttreding bij VSB werkte Jolanda van der Ham onder meer bij Rijkswaterstaat als project-assistent voor het …

Lees verder
Nieuws

Tijdens de coronacrisis werken we zoveel mogelijk door. Maar op de bouwplaats en bij klanten thuis staan gezondheid en veiligheid natuurlijk altijd voorop. Hiertoe is met de overheid en sectorpartijen het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld. Op dinsdag 31 maart a.s. wordt om 15.00 uur een webinar georganiseerd over het protocol. Informatie en antwoorden Tijdens het …

Lees verder
Nieuws

Op deze pagina is de informatie voor u samengebracht die betrekking heeft op het Corona-virus en de maatregelen die worden genomen. Omgaan met medische informatie bij coronavirus: welke maatregelen kunt u nemen en waar moet u zich aan houden? Ministers en bouw- en technieksector: samen veilig doorwerken: welke afspraken zijn er gemaakt met de ministeries …

Lees verder
Nieuws

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in samenwerking met partijen uit de sector gewerkt aan een protocol “Samen veilig doorwerken”. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis en hoe richtlijnen van het RIVM praktisch ingevuld kunnen worden.. Ook aan bod komt …

Lees verder
Nieuws

Een werkgever die maatregelen wil nemen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus moet zich houden aan de privacywetgeving. Hij mag geen medische gegevens van werknemers verwerken, en bij hen ook geen koorts opmeten. Gezondheidsgegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de werkgever …

Lees verder
Nieuws

De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom hebben Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen samen met organisaties in de bouw- en technieksector hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de …

Lees verder
Nieuws

Menig bedrijf zal zich op dit moment afvragen wat de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijf zal zijn. Voor nu is het van belang om alert te blijven op signalen en de website van het RIVM goed in de gaten te houden. Verder is het per geval verschillend wat de gevolgen zijn. Er kunnen zich …

Lees verder
Nieuws

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling? U kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag …

Lees verder
Nieuws

In dit dit korte overzicht wordt een update gegeven van maatregelen die zijn of worden genomen in het kader van de Corona-crisis. Handige infographic Om ondernemers die zijn getroffen door het Corona-virus nu alvast enige richting te geven heeft de KvK in samenwerking met VNO NCW en MKBB Nederland een infographic samengesteld waarin kort en …

Lees verder